Boční výpad

4
Komentář
Úroveň: 1 2 3
Region:

Glutes, Boka

Základní pohyby:

Výpad

Výchozí pozice:

Stojící čelem ke kotevnímu bodu

Délka popruhu:

Střední délka

Funkční klasifikace:

Síla

Popis:

Nohy na šířku boků, uchopení v úrovni pasu.
Udělejte hluboký krok-výpad doleva, pravá noha rovně.
Totéž opakujte na druhé noze.
Záda rovně, úhel kolena 90 stupňů.

Doporučené zatížení:

12x

Výhody cvičení

Výpad směrem k úrovni 2 na funkčních smyčkách FISIO.

Toto cvičení je zaměřeno na vysoce kvalitní studium gluteální svaly. Cílové svaly jsou velké, střední a malé gluteální svaly, stejně jako adduktor svaly stehna. Čtyřhlavý sval stehna rozšiřuje kolena. Sval gluteus maximus rozšiřuje kyčelní kloub pomocí svalů zadního povrchu stehna. V lýtkový sval překládá kotníkový kloub do plantární flexe. Svaly adduktoru řídí pracovní nohu a svaly těla stabilizují trup.

Během cvičení se zvyšuje stabilita a pohyblivost kyčelních, kolenních a kotníkových kloubů.

Komentář